Tłumacz przysięgły języka włoskiego 1

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL Tłumacz przysięgły języka włoskiego oferuje usługi tłumacza przysięgłego języka włoskiego, Pani Katarzyny Balińskiej, która wykonuje tłumaczenia poświadczone, potocznie tłumaczenia przysięgłe, jak i tłumaczenia zwykłe, pisemne i ustne z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski. Pani Katarzyna Balińska została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/75/16, zgodnie z ustanowieniem Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Tłumacz przysięgły Katarzyna Balińska, to osoba, która specjalizuje się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL oferuje tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych, technicznych, marketingowych, finansowych, religijnych, sportowych. Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL współpracuje z Kancelariami Prawniczymi, Kancelariami Notarialnymi, Administracją Samorządową oraz innymi biurami tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego występuje podczas zawierania aktów notarialnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego, w sądach, prokuraturach i na policji.

Wykonuje tłumaczenia ustne konsekutywne i symultaniczne podczas spotkań biznesowych, konferencji, uroczystości, konferencji prasowych, narad i narad.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego Katarzyna Balińska to odpowiedni partner dla przedsiębiorstw oraz profesjonalistów, którzy potrzebują fachowych i niezawodnych tłumaczeń z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski.

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL specjalizuje się w tłumaczeniach z następujacych dziedzin:

• techniczne 
• prawo
• finanse
• turystyka
• handel
• bankowość
• finanse,
• kosmetyka i kosmetologia
• dokumentacja przetargowa

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL, które na życzenie klienta wykonuje tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski, zostało założone w 2008 roku. Biuro oferuje asystę tłumacza podczas targów oraz usługi doradcze, a także badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych.

Pani Katarzyna Balińska, jak i współpracujący z nię tłumacze, specjalizują się w tłumaczeniach z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski z obszarów, dotyczących: spółek handlowych, aktów notarialnych, aktów stanu cywilnego, świadectw szkolnych, dokumentów rejestracyjnych pojazdów, dokumentów samochodowych, korespondencji handlowej, zaświadczeń administracyjnych, tekstów medycznych, tekstów technicznych, świadectw i deklaracji zgodności technicznej, kart cgarekterystyki, orzeczeń sądowych, opinii prawnych, sprawozdań finansowych, raportów okresowych, umów, pism i pozwów sądowych, faktur i dokumentów przewozowych.

Pani Katarzyna Balińska jest wpisana do rejestru tłumaczy technicznych NOT pod numerem 011492, co oznacza, że poświadczone przez nią tłumaczenia techniczne spełniają najwyższe standardy, członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS  i członkiem Zawodowego Związku Tłumaczy Przysięgłych.