Tłumacz przysięgły języka włoskiego

/Tłumacz przysięgły języka włoskiego
Tłumacz przysięgły języka włoskiego 2018-09-02T08:22:27+00:00

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL Tłumacz przysięgły języka włoskiego oferuje usługi tłumacza przysięgłego języka włoskiego, Pani Katarzyny Balińskiej, która wykonuję tłumaczenia poświadczone, potocznie tłumaczenia przysięgłe, jak i tłumaczenia zwykłe, pisemne i ustne z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski. Pani Katarzyna Balińska została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/75/16, zgodnie z ustanowieniem Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Tłumacz przysięgły Katarzyna Balińska, to osoba, która specjalizuje się w przekładzie między innymi dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Biuro tłumaczeń ITAL-POL oferuje tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych. Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL współpracuje z Kancelariami Prawniczymi, Kancelariami Notarialnymi, Administracją Samorządową oraz innymi biurami tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego Katarzyna Balińska to odpowiedni partner dla przedsiębiorstw oraz profesjonalistów, którzy potrzebują fachowych i niezawodnych tłumaczeń z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski.

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL specjalizuje się w tłumaczeniach:
• technicznych,
• prawniczych,
• finansowych,
• turystycznych,
• handlowych.

Biuro tłumaczeń języka włoskiego ITAL-POL, które na życzenie klienta wykonuje tłumaczenia pisemne i tłumaczenia ustne z języka włoskiego na język polski i z języka polskiego na język włoski, zostało założone w 2008 roku. Biuro oferuje asystę tłumacza podczas targów oraz usługi doradcze, a także badania rynku i wyszukiwanie partnerów handlowych.

Zarówno założycielka firmy, Pani Katarzyna Balińska, jak i współpracujący z nią tłumacze specjalizują się w tłumaczeniach z języka polskiego na język włoski i z języka włoskiego na język polski z obszarów, dotyczących: spółek handlowych, aktów notarialnych, aktów stanu cywilnego, dokumentów rejestracyjnych pojazdów, dokumentów samochodowych, korespondencji handlowej, zaświadczeń administracyjnych, tekstów medycznych, tekstów technicznych, orzeczeń sądowych, opinii prawnych, sprawozdań finansowych, raportów okresowych.

Pani Katarzyna Balińska jest wpisana do rejestru tłumaczy technicznych NOT pod numerem 011492, co oznacza, że poświadczone przez nią tłumaczenia techniczne spełniają najwyższe standardy.