Wycena tłumaczenia ustne i pisemne

Nazwisko/ Nazwa firmy (wymagane)

E-mail (wymagany)

Telefon (wymagany)

Język źródłowy (wymagany)

Język docelowy (wymagany)

Termin oddania zlecenia (wymagany)

Załącz plik (wymagane)

Prześlij

Wycena tłumaczenia ustne i pisemne

Wycena Tłumaczenia pisemne
By otrzymać dokładną wycenę, prześlij dokument oryginalny, który chcesz przetłumaczyć lub przedstaw szczegółowy opis tłumaczeń ustnych, którymi jesteś zainteresowany. Otrzymasz od nas niezobowiązującą i darmową wycenę w ciągu 24 godzin.
Obliczanie kosztu tłumaczenia
Koszty tłumaczenia obliczane są na podstawie ilości stron rozliczeniowych. Przyjmuje się, że strona rozliczeniowa odpowiada 1500 znakom ze spacjami, czyli 250 słowom. Faktyczny koszt tłumaczenia jest uzależniony od kilku czynników: języka źródłowego i języka docelowego, stopnia trudności i rodzaju tłumaczenia (handlowe, techniczne, naukowe, itd.), daty oddania zlecenia, formatu tłumaczenia (word, pdf, html, wydruk, …).
W celu określenia liczby stron w dokumencie, należy postępować w następujący sposób:

– otworzyć tekst do tłumaczenia w programie Microsoft Word;
– otworzyć menu “Narzędzia”;
– wybrać “Liczba słów”;
– podzielić liczbę podaną w rubryce “Liczba znaków (ze spacjami)” przez 1500.

Lokalizacja gier wideo i oprogramowania: poproś o wycenę.
Stawki za tłumaczenia ekspresowe:
Tłumaczeniem ekspresowym jest zlecenie oddane w tym samym dniu, w którym zostało zamówione.
Tłumaczeniem ekspresowym jest zlecenie wymagające wykonania ponad 5 stron rozliczeniowych dziennie (bierzemy pod uwagę dzień roboczy).

Stawka za tłumaczenia ekspresowe jest o 50% wyższa niż stawka standardowa.

Tłumaczeniem superekspresowym jest zlecenie wymagające wykonania ponad 10 stron rozliczeniowych dziennie (bierzemy pod uwagę dzień roboczy).

Stawka za tłumaczenia superekspresowe jest o 100% wyższa niż stawka standardowa.

Koszt tłumaczeń ustnych
Jednostką rozliczeniową tłumaczenia ustnego jest jeden dzień pracy. Przyjmuje się, że dzień pracy to 7 godzin roboczych. Na koszt tłumaczeń ustnych również wpływają niektóre czynniki, takie jak: język źródłowy i język docelowy, rodzaj tłumaczenia ustnego (konferencyjne, towarzyszące, symultaniczne, konsekutywne, szeptanka), stopień trudności i terminologia używana w wystąpieniu podlegającemu tłumaczeniu (handlowa, techniczna, naukowa, itd.), ewentualny koszt transportu, wyżywienia i zakwaterowania tłumacza.
Zniżki i ceny specjalne tłumaczeń
Największym wynagrodzeniem są zadowoleni klienci, którzy ponownie korzystają z naszych usług. W takich przypadkach stosujemy zniżki w przypadku dużych zleceń oraz upusty za współpracę na wyłączność.

Wycena tłumaczenia jest niezobowiązująca i bezpłatna.